NAŠA DIECÉZA: Máme nového diecézneho biskupa

Bratislava 21. marca (TK KBS) Pápež František dnes vymenoval nového rožňavského biskupa. Stal sa ním Mons. Stanislav Stolárik, doterajší pomocný biskup Košickej arcidiecézy.

Svätý Otec František zároveň prijal zrieknutie sa pastierskeho vedenia Rožňavskej diecézy, ktoré mu predložil Mons. Vladimír Filo podľa normy kán. 401 §1 Kódexu kánonického práva.

Mons. Vladimír Filo bude pokračovať v pastoračnom vedení diecézy ako apoštolský administrátor až do prevzatia diecézy jeho nástupcom.

Životopis nového rožňavského biskupa

Mons. Stanislav Stolárik sa narodil 27. februára 1955 v Rožňave. V rokoch 1973 – 1978 absolvoval filozoficko-teologické štúdia na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Kňazskú vysviacku prijal 11. júna 1978 v Dóme sv. Martina v Bratislave za vtedajšiu Košickú diecézu.

Následne pôsobil v týchto funkciách:
1978 – 1979 – kaplán v Trebišove
1979 – 1981 – kaplán v Humennom
1981 – 1983 – výpomocný duchovný a farský administrátor v Prešove
1983 – 1990 – farský administrátor mariánskeho pútnického miesta v Obišovciach
1990 – 1992 – výpomocný duchovný a farský administrátor v Čani
1992 – 1995 – farár v Humennom
1995 – 2001 – farár farnosti Kráľovnej pokoja v Prešove
2001 – 2004 – farár a dekan farnosti sv. Mikuláša v Prešove
Sekretár Diecéznej presbyterskej rady

Dňa 26. februára 2004 bol menovaný za titulárneho biskupa barikského a pomocného biskupa Košickej arcidiecézy. Biskupskú vysviacku prijal 20. marca 2004.

Následne bol menovaný za generálneho vikára tejže diecézy a predsedu Liturgickej komisie Konferencie biskupov Slovenska.

Dňa 21. marca 2015 ho Svätý Otec František menoval za diecézneho biskupa Rožňavskej diecézy.

Zdroj: TK KBS (tkkbs.sk) http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150321001

REFERENDUM: NAŠA FARNOSŤ JE ZA RODINU


 
 
Informácie o referende za rodinu nájdete na http://www.alianciazarodinu.sk/preco/
 

 

MAJŠA: Odpustová slávnosť narodenia Panny Márie

Tak, ako každý rok, aj v tomto roku 7. septembra o 14:00 sa zhromaždilo, možno počtom nie veľa, ale v túžbe oslavovať, okolo malej kaplnky Panny Márie na Majši niečo okolo 40 ľudí, aby sa zúčastnili na svätej omši, ktorú celebroval nás pán farár Jozef Markotán.
Pokračovať v čítaní

NAŠA FARNOSŤ: Odpustová slávnosť mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa

Pozývame vás na odpustovú slávnosť mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa.

Štvrtok 28. augusta 2014
Od 12:00 bude Adorácia pred Oltárnou Sviatosťou
„ZA FARNOSŤ“

16:30 – svätá omša v slovenskom jazyku
17:30 – svätá omša v maďarskom jazyku

Piatok 29. augusta 2014 v deň slávnosti
08:00 – svätá omša v slovenskom jazyku
09:30 – svätá omša v maďarskom jazyku
Hlavným celebrantom bude
Mons. Tomáš Karol Bartal, OPraem
emeritný jasovský opát

ÚMRTIE: vdp. kaplán Ján Blahovský

Oznamujeme vám, že dňa 21.5.2014 si Pán života a smrti povolal do svojej slávy vdp. kaplána Jána Blahovského, v 63. roku života a 36. roku kňazstva. Ráno odslúžil sv. omšu a potom okolo 15:00 zaopatrený sv. sviatosťami odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi.

AKTUALIZOVANÉ: Svätá omša spojená s pohrebnými obradmi sa bude sláviť v pondelok, 26. mája 2014 o 10:00 hod., vo farskom kostole sv. Jána Krstiteľa v Rimavskej Sobote. Následne budú telesné pozostatky prevezené do rodiska (Spišského Podhradia), kde budú o 16:00 hod. uložené do hrobu.

Pokračovať v čítaní

NAŠA FARNOSŤ: Biblická olympiáda

Dňa 28.februára 2014 sa na našom farskom úrade konalo farské kolo biblickej olympiády. Zúčastnili sa na ňom žiaci týchto základných škôl: ZŠ Š. M. Daxnera, ZŠ P. Dobšinského, ZŠ P. K. Hostinského, ZŠ M. Tompu a Cirkevné gymnázium M. Tompu.

Pokračovať v čítaní

NAŠA FARNOSŤ: Fatimská sobota

1.2.2014 sme v našej farnosti počas tradičnej Fatimskej soboty a následnou slávnostnou svätou omšou začali prežívať intenzívnejšie „Rok Sedembolestnej Panny Márie“ ako aj „Rok rodiny“. V rámci jednotlivých programov, ktoré nám budú pomáhať k duchovnému rastu chceme, aby sme sa spojili ako jedna veľká farská rodina.
Počas prežívania tohto vzácneho obdobia budeme prosiť našu Matku Sedembolestnú, aby sprevádzala naše rodiny. Počas slávnostného otvorenia, ktoré bolo tak v slovenskom ako aj maďarskom jazyku za účasti viacerých farníkov, sme začali, dá sa povedať, duchovnú premenu – obnovu v našej farnosti. Nech nám tento rok dá veľa duchovného ovocia a nech prinesie pre našu farnosť bohaté Božie požehnanie.
Pokračovať v čítaní

Strana 1 z 41234