FARSKÉ OZNAMY: 15. 10. – 22. 10. 2017

NAŠA FARNOSŤ: Stretnutia chlapov

Naši chlapi mávajú stretnutia s pánom kaplánom Stanislavom, kde sa modlia, uvažujú, zdieľajú, ale vedia sa aj neformálne zabaviť počas prázdnin pri grilovačke. Pokračovať v čítaní

NAŠA FARNOSŤ: Výlet do Rajeckej Lesnej a Bojníc

V sobotu 23. septembra 2017 sme z našej farnosti putovali do Rajeckej Lesnej, kde sme mali v Bazilike Narodenia Panny Márie sv. omšu. Po nej sme si pozreli Slovenský Betlehem, ktorý v nás vyvolal nezabudnuteľné dojmy nad úžasným Božím dielom vytvoreným ľudskou rukou. Naša cesta ďalej viedla do dedinky Čičmany, ktorá si zachovala objekty ľudovej architektúry. Treťou zastávkou boli Bojnice a podľa ľubovôľe sme navštívili zámok alebo ZOO. Plní dojmov, pekných zážitkov, ale spoločenstva sme sa vrátili domov. Pokračovať v čítaní

NAŠA FARNOSŤ: Výlet do Kremnice

V rámci pôstnej doby sme spolu s našim pánom dekanom v sobotu 25. marca 2017 navštívili Kalváriu v Kremnici. Celodenný program sa niesol v dobrej priateľskej atmosfére. po príchode do Kremnice sme mali prehliadku starej raziarne v Mincovni, po ktorej sme slávili sv. omšu vo farskom kostole sv. Františka z Assisi. po obedňajšom oddychu nás už čakala krásna prehliadka múzea Líce a rúb mincí. Vyvrcholením celého dňa bola Krížová cesta na miestnej Kalvárii. Po nej sme sa vrátili domov plný duchovných a umeleckých zážitkov. Pokračovať v čítaní

NAŠA FARNOSŤ: Inštalácia nového organu

Minulý týždeň sme začali s inštaláciou nového píšťalového organa v kostole. Po odovzdaní, ktoré bolo 25. februára v Hranovnici v organárskej dielni, ho majstri demontovali, previezli k nám a následne znovu zložili. Zložené sú už obe organové skrine, v súčasnosti sa už osádzajú píšťaly, ktoré sa priamo intonujú a ladia pre potreby kostola. Pokračovať v čítaní

NAŠA FARNOSŤ: Pamiatka na zosnulých

V týchto dňoch si zvlášť spomíname na našich drahých zosnulých, ktorí nás predišli do večnosti. V kaplnke na cintoríne sme mali na slávnosť Všetkých svätých v popoludňajších hodinách pobožnosť na dušičky. Od stredy do piatku sa slávili v cintorínskej kaplnke aj sv. omše práve v hodinu Božieho milosrdenstva, o 15:00 hod., čo malo veľkú symboliku práve v spojitosti s dušami v očistci. Pamätajme v našich modlitbách na našich drahých zosnulých, na duše v očistci zvlášť počas týchto dní, no nezabúdajme sa za nich modliť aj počas celého roka.

Odpočinutie večné, daj im, Pane a svetlo večné nech im svieti, nech odpočívajú v pokoji. Amen!

Pokračovať v čítaní

NAŠA FARNOSŤ: Odpustová slávnosť mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa

29. augusta 2016 sme mali v našej farnosti veľkú slávnosť, ktorá začala už v nedeľu popoludní farským dňom „pod orechom“, kde sme sa zišli ako jedna farská rodina a v spoločenstve prežili pekné popoludnie. Slávnostné sv. omše sa konali v pondelok. Celebroval ich duchovný otec vdp. Jozef Dluhoš, ktorý v minulosti pôsobil dlhšiu dobu vo farnosti. Svojou prítomnosťou nás potešili aj kňazi z okolia – Uzovská Panica, Rožňava, Husiná, Hnúšta, Ožďany, Rimavská Seč.
Pokračovať v čítaní