List Svätého Otca Františka, ktorým sa udeľujú odpustky pri príležitosti mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva

Ctenému bratovi Mons. Rinovi Fisichellovi,
predsedovi Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie.

Blízkosť mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva mi dovoľuje, aby som sa zameral na pár bodov, ktoré sa mi zdajú dôležité, lebo umožnia, aby sa slávenie svätého roku pre všetkých veriacich stalo opravdivým momentom stretnutia s Božím milosrdenstvom. Pokračovať v čítaní

FARSKÉ OZNAMY: 4. – 11. 10. 2015

Rožňava si pripomenula 12. výročie návštevy sv. Jána Pavla II.

Viac ako 70 kňazov Rožňavskej diecézy, viacero Bohu zasvätených osôb a množstvo Božieho ľudu zo všetkých kútov biskupstva sa v sobotu 12. septembra dopoludnia zišlo v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave pri príležitosti 12. výročia návštevy sv. Jána Pavla II. (13. 09. 2003) na slávnostnej svätej omši, ktorej hlavným celebrantom bol rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik.

Zdroj: burv.sk http://www.burv.sk/roznava-si-pripomenula-12-vyrocie-navstevy-sv-jana-pavla-ii/

NAŠA FARNOSŤ: Púť do Medžugoria

V tomto roku sme navštívili pútne miesto Medžugorie. Spolu s nami putovali aj dve veriace z Rožňavy a viacerí veriaci z Jesenského a Lučenca. Boli to nezabudnuteľné chvíle pokoja a Božej blízkosti.
Pokračovať v čítaní

NAŠA FARNOSŤ: Koncert študentov Akadémie hudby Ferenca Liszta

Dňa 1. 9. 2015 sme v našom farskom kostole za veľkej účasti publika privítali študentov Lisztovej hudobnej akadémie z Budapešti, Petra Bálinta (Slovensko) a Annu Mohay (Maďarsko), ktorí sa nám predstavili koncertom pre klavír a violončelo. Zahrali nám skladby: Johannes Brahms – II. (F dur) sonáta pre violončelo a klavír, op.99. Dimitri Šostakovič – Sonáta pre violončelo a klavír, op.40.
Pokračovať v čítaní

NAŠA FARNOSŤ: Športové dopoludnie

Posledný augustový deň v našej farnosti sme zakončili športovým dopoludním v bowlingovom centre.
Pokračovať v čítaní

NAŠA FARNOSŤ: Farský odpust – guľáš pod orechom

Posledný augustový víkend sme mali v našej farnosti odpustovú slávnosť mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa. V sobotu sa konali slávnostné sv. omše a v nedeľu poobede sme sa stretli pri guľáši vo farskej záhrade pod orechom.
Pokračovať v čítaní

Strana 1 z 612345...Posledná »

JAZYKOVÁ VERZIA

Liturgický kalendár

POKLONA OLTÁRNEJ SVIATOSTI

KAŽDÝ ŠTVRTOK 2015
september
po rannej sv. omši do 12:00
+ požehnanie

október
12:00 - 16:20 + požehnanie
november
po rannej sv. omši do 12:00
+ požehnanie
december
12:00 - 16:20 + požehnanie

VÝVESKA.SK