ÚMRTIE: vdp. kaplán Ján Blahovský

Oznamujeme vám, že dňa 21.5.2014 si Pán života a smrti povolal do svojej slávy vdp. kaplána Jána Blahovského, v 63. roku života a 36. roku kňazstva. Ráno odslúžil sv. omšu a potom okolo 15:00 zaopatrený sv. sviatosťami odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi.

AKTUALIZOVANÉ: Svätá omša spojená s pohrebnými obradmi sa bude sláviť v pondelok, 26. mája 2014 o 10:00 hod., vo farskom kostole sv. Jána Krstiteľa v Rimavskej Sobote. Následne budú telesné pozostatky prevezené do rodiska (Spišského Podhradia), kde budú o 16:00 hod. uložené do hrobu.

Pokračovať v čítaní

NAŠA FARNOSŤ: Biblická olympiáda

Dňa 28.februára 2014 sa na našom farskom úrade konalo farské kolo biblickej olympiády. Zúčastnili sa na ňom žiaci týchto základných škôl: ZŠ Š. M. Daxnera, ZŠ P. Dobšinského, ZŠ P. K. Hostinského, ZŠ M. Tompu a Cirkevné gymnázium M. Tompu.

Pokračovať v čítaní

NAŠA FARNOSŤ: Fatimská sobota

1.2.2014 sme v našej farnosti počas tradičnej Fatimskej soboty a následnou slávnostnou svätou omšou začali prežívať intenzívnejšie „Rok Sedembolestnej Panny Márie“ ako aj „Rok rodiny“. V rámci jednotlivých programov, ktoré nám budú pomáhať k duchovnému rastu chceme, aby sme sa spojili ako jedna veľká farská rodina.
Počas prežívania tohto vzácneho obdobia budeme prosiť našu Matku Sedembolestnú, aby sprevádzala naše rodiny. Počas slávnostného otvorenia, ktoré bolo tak v slovenskom ako aj maďarskom jazyku za účasti viacerých farníkov, sme začali, dá sa povedať, duchovnú premenu – obnovu v našej farnosti. Nech nám tento rok dá veľa duchovného ovocia a nech prinesie pre našu farnosť bohaté Božie požehnanie.
Pokračovať v čítaní

„ROK RODINY“ a „ROK SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE“

Tento rok je Svätým Otcom pápežom Františkom pre celú univerzálnu cirkev vyhlásený za „ROK RODINY“ a našimi biskupmi na území Slovenska je zároveň tento rok vyhlásený pri príležitosti 450. výročia prvého zázraku v Šaštíne na prihovor Sedembolestnej Panny Márie za „ROK SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE“. Aj naša farnosť chce tento vzácny rok prežiť viac duchovne, a v spoločenstve ako jedna farská rodina. Preto od februára, čiže od budúceho týždňa vás budeme informovať o osobitých programoch našej farnosti, ktoré nám budú pomáhať prehlbovať a posilňovať našu vieru.

V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci február a zároveň je to deň keď v našej farnosti začneme z duchovným prežitým „ROKU SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE“ a „ROKU RODINY“. Fatimská sobota a následne slávená slávnostná svätá omša v slovenskom jazyku začína ráno o 07:00 hodine. Všetkých vás srdečne pozývame.

DOBRÁ NOVINA – vysielacia svätá omša

Dňa 14. decembra o 10:00 hodine sa uskutočnila vysielacia svätá omša pre všetkých koledníkov rožňavskej diecézy vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda v Poltári. Na tejto sv. omši sme sa zúčastnili aj my s deťmi našej farnosti.
Pokračovať v čítaní

NAŠA FARNOSŤ: 10. výročie blahoslavenia sestry Zdenky

Úcta voči sestre Zdenke vo farnosti je veľmi veľká. Táto úcta sa potvrdila aj 14.09.2013 pri príležitosti 10. výročia jej blahorečenia. Vo farskom kostole v rámci duchovnej prípravy na túto slávnosť sa veriaci tak v slovenskom ako aj v maďarskom jazyku sa modlili „Deviatnik s blahoslavenou sestrou Zdenkou“. Slávnosť vyvrcholila sláveným svätej omše, ktorú celebroval bývalý kaplán farnosti Rimavská Sobota Vdp. Stanislav Kocúr, teraz farský administrátor farnosti Rožňava – Juh.
Pokračovať v čítaní

NAŠA FARNOSŤ: Národný pochod za život

Sme za život, chceme ho chrániť a radovať sa z neho!
Tento postoj v Košiciach prezentovalo okolo 70 000 ľudí, ktorí sa zúčastnili prvého Národného pochodu za život. Ďakujeme Bohu, že nám dal odvahu a zdravie, aby sme túto myšlienku podporili aj my. Vydali sme sa na cestu do Košíc, aby sme prejavili radosť z toho, že žijeme. Týmto spôsobom sme tiež prejavili vďaku Bohu za našich rodičov – ich rozhodnutie nechať nás žiť a tiež za naše deti – veľký Boží dar.
Aj naša farnosť je teda odhodlaná chrániť život a dokáže sa z neho tešiť.

Strana 1 z 41234