FARSKÉ OZNAMY: 2.- 9. 8. 2015

TV LUX: Záznam svätej omše z Rožňavy

Dňa 16. mája 2015 o 10.00 hod. bolo v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave slávnostné uvedenie do úradu rožňavského biskupa J.E. Mons. Stanislava Stolárika.

TV LUX: Vlastná cesta – Mons. Stanislav Stolárik

Hosťom Janky Pavelovej v relácii Vlastná cesta je novomenovaný rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik.

Pokračovať v čítaní

NAŠA DIECÉZA: Mons. Stanislav Stolárik preberie úrad rožňavského biskupa 16. mája

Rožňava 27. marca (TK KBS) Mons. Stanislav Stolárik, novovymenovaný rožňavský biskup, preberie svoj úrad v sobotu 16. mája 2015. Do tejto funkcie ho vymenoval 21. marca 2015 Svätý Otec František. Hlava Katolíckej cirkvi v tento deň prijala zrieknutie pastierskeho vedenia Rožňavskej diecézy, ktoré mu predložil Mons. Vladimír Filo podľa normy kán. 401 §1 Kódexu kánonického práva (po dovŕšení 75 roku života).

AKTUALIZOVANÉ: Slávnosť kánonického prevzatia diecézy sa začne o 10:00 hod.

Slávnosť pri príležitosti uvedenia do úradu biskupa sa uskutoční v srdci Rožňavy – v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie na sviatok sv. Jána Nepomuckého, patróna Rožňavskej diecézy. Okrem zástupcov cirkvi budú na ňu pozvaní aj predstavitelia štátnej správy, samosprávy a spoločenského života a akademického života. Mons. Stanislav Stolárik preberie úrad po biskupovi Filovi, ktorý až do prevzatia diecézy jeho nástupcov pastoračne vedie diecézu.

Zdroj: TK KBS (tkkbs.sk) http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150327009
http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150513016

NAŠA DIECÉZA: Máme nového diecézneho biskupa

Bratislava 21. marca (TK KBS) Pápež František dnes vymenoval nového rožňavského biskupa. Stal sa ním Mons. Stanislav Stolárik, doterajší pomocný biskup Košickej arcidiecézy.

Svätý Otec František zároveň prijal zrieknutie sa pastierskeho vedenia Rožňavskej diecézy, ktoré mu predložil Mons. Vladimír Filo podľa normy kán. 401 §1 Kódexu kánonického práva.

Mons. Vladimír Filo bude pokračovať v pastoračnom vedení diecézy ako apoštolský administrátor až do prevzatia diecézy jeho nástupcom.

Životopis nového rožňavského biskupa

Mons. Stanislav Stolárik sa narodil 27. februára 1955 v Rožňave. V rokoch 1973 – 1978 absolvoval filozoficko-teologické štúdia na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Kňazskú vysviacku prijal 11. júna 1978 v Dóme sv. Martina v Bratislave za vtedajšiu Košickú diecézu.

Následne pôsobil v týchto funkciách:
1978 – 1979 – kaplán v Trebišove
1979 – 1981 – kaplán v Humennom
1981 – 1983 – výpomocný duchovný a farský administrátor v Prešove
1983 – 1990 – farský administrátor mariánskeho pútnického miesta v Obišovciach
1990 – 1992 – výpomocný duchovný a farský administrátor v Čani
1992 – 1995 – farár v Humennom
1995 – 2001 – farár farnosti Kráľovnej pokoja v Prešove
2001 – 2004 – farár a dekan farnosti sv. Mikuláša v Prešove
Sekretár Diecéznej presbyterskej rady

Dňa 26. februára 2004 bol menovaný za titulárneho biskupa barikského a pomocného biskupa Košickej arcidiecézy. Biskupskú vysviacku prijal 20. marca 2004.

Následne bol menovaný za generálneho vikára tejže diecézy a predsedu Liturgickej komisie Konferencie biskupov Slovenska.

Dňa 21. marca 2015 ho Svätý Otec František menoval za diecézneho biskupa Rožňavskej diecézy.

Zdroj: TK KBS (tkkbs.sk) http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150321001

REFERENDUM: NAŠA FARNOSŤ JE ZA RODINU


 
 
Informácie o referende za rodinu nájdete na http://www.alianciazarodinu.sk/preco/
 

 

MAJŠA: Odpustová slávnosť narodenia Panny Márie

Tak, ako každý rok, aj v tomto roku 7. septembra o 14:00 sa zhromaždilo, možno počtom nie veľa, ale v túžbe oslavovať, okolo malej kaplnky Panny Márie na Majši niečo okolo 40 ľudí, aby sa zúčastnili na svätej omši, ktorú celebroval nás pán farár Jozef Markotán.
Pokračovať v čítaní

Strana 1 z 512345