Boldog Zdenka Schelingová

Szerzetesnővér – vértanú

1916 – 1955

Zdenka Schelingová nővér, a Szent Keresztről nevezet Irgalmas Nővérek rendjébe tartozott.  Saját néven Cecília Schelingová éjfél körül december 24 és 25 – e között 1916. – ban született Kriván (Krivá), Árva vidékén. Cecília a nyolc éves elemi iskolát 1922-től 1930 – ig szülőfalijában Kriván (Krivá) végezte. 1931július 6.-án kérte felvételét a Szent Keresztről nevezett Irgalmas Nővérek rendjébe Pozsonypüspökibe ( Podunajské Biskupice). 1937. január 30 – án tette első fogadalmát a rendben, majd később 1943. január 28 – án tette örök fogadalmát. Az örök fogadalom után a Pozsonyi Állami korház belgyógyászati osztályán, majd pedig a Homonnai (Humenné) kórház betegápoló nővére volt. Viszatérve Pozsonyba laboratóriumi munkás és röntgenes lett az Állami korházban. Ebben az időben észlelte a betegek között a börtönbe a végzet erőszakot a papokon, és elhatározta, hogy segítenie kell a katolikus egyházon. Két alkalommal részt vett a bebörtönözött papok menekülésében. Az első az sikerült, de a második nem. Később kitudódót, hogy ez az ÁVH csapdája volt.  Ezért 1952. február 29 – én reggel az ÁVH emberei letartóztatták Zdenka Schelingová nővért hazaárulás vádjával. Pozsonyban a Igazságügyi Törvényhatóság palotájában tartották fogságban és itt vetették alá kihallgatásoknak, amelyeket kíméletlen kínzások kísértek. 1952. június 17-én a bíróság ítéletet hirdetett Zdenka nővér ügyében, és az említett hazaárulásért elítélik 12 év szabadság vesztésre, és az ítélet része 10 évig tartó állampolgári jogainak elvesztése is volt.

Zdenka nővér fogságban volt Pardubicén, Brnben, Prágában, a börtön kórházban, ahol találkozott és megismerkedett Helena Wildeová – Kordová asszonnyal, akinek elbeszélte fontos részletekben elsősorban a szenvedések részét a vizsgáló börtönben. Tanúságtétele Helen Wildeová – Kordová asszonynak, aki a boldoggá avatás idején Nagy Britániában élt, 40 évvel később lett ismerté, amikor 1994. szeptember 27- én Szlovákiába jött. Az említet börtönök mellett városunkba is Rimaszombatban is volt fogságba. Itt töltötte elitélésének egy részét a ma márt kórházként működő neuropsychiátriai pavilonba, amely abban az időben börtönként szolgált. Itt is része volt nagyon sok sérelemnek és embertelen bánásmódnak. Ezen a helyen 2004. június 18 – án ünnepi szentmise keretében el lett helyezve és megáldva egy emléktábla Mons. Eduard Kojok akkori megyéspüspök által, amely emlékeztet minket arra, hogy városunkba töltötte ítéletének egy részét Zdenka nővér. Ezen az ünnepségen részt vetek a Szent Keresztről nevezet Irgalmas nővérek is. Fogva tartották a Krisztusban vetett hite miatt, áldozata lett a szeretetnek az erőszaknak. Életében kiemelkedett Jézus iránt érzet nagy szeretetével, és a betegek iránti odaadó szolgálattal. 2007. november 3 – án lett elhelyezve a plébániatemplomunkba Boldog Zdenka nővér ereklyéje, ünnepi szentmise keretében. 

Prágából, a börtönből Zdenka nővért egészségügyi állapota miatt 1955. április 16 – án a hatóságok szabadlábra helyezték a következő ürüggyel: “nem akarunk belőle mártírt csinálni”, és Nagyszombaton kórházi kezelésbe került, mivel a börtönben lévő megalázó bánásmód következtében súlyosan megbetegedett. A diagnózis mellrák. Egészségi állapota folyamatosan romlott. Zdenka nővér 1955. július 31-én szentségekkel ellátva halt meg a Nagyszombati kórházban, nem egész 39 éves korában. Testét nagyszombaton a régi temetőbe temették el 1955. augusztus 2 – án. Majd 1979 – ben, amikor a régi temetőt megszüntették, október 15 – én Zdenka nővér és más tíz Szent Keresztről nevezet Irgalmas nővérnek a testi maradványait exhumálták, és október 16 – án áthelyezték Pozsonypüspökibe a helyi temetőbe. 2000. Szeptember 18 – án Ján Sokol érsek megkezdte Zdenka nővér boldogavatásának egyházmegyei fázisát Nagyszombaton. Ezután sor került a testi maradványainak második exhumálására 2003. június 16 – án, és 2003. július 7- én befejeződött a római fázis is amikor II.  János Pál pápa elismerte Zdenka nővért boldognak.  2003. szeptember 14-én Pozsonyban a Szent kereszt felmagasztalásának ünnepén ma mart boldog II. János Pál pápa harmadig apostoli látogatásakor boldoggá avatta.